TASARIM

Kentin kamusal alanlarında gerçekleştirilir. Kentsel tasarım, yerin belleğinin sürdürülmesi, kimliğinin güçlendirilmesi ve mekânsal kalitenin arttırılmasına yönelik tasarımlar içeren mimari ölçeğe yakın projelerdir. 

Kentsel tasarım projesi doğrultusunda mekanın imge, anlam ve kimlik kazanmasını, estetik ve sanat değerinin yükseltilmesini, yapıların bir uyum içerisinde ve bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenmesini amaçlayan ve mekânsal planlama sistematiği içerisinde uygulamaya yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları içeren rehberdir.

Kentsel Tasarım Projesi

Belirli bir yere özgü hazırlanan, kentsel belleği sürdürmek, yerleşmenin kimliğini güçlendirmek ve mekânsal kalitenin arttırılmasına yönelik mimari ölçeğe yakın projelerdir.

1/1000 veya 1/500 ölçekte hazırlanır.

Kentsel Tasarım Rehberi

Kentsel tasarım projesi doğrultusunda mekanın imge, anlam ve kimlik kazanmasını, estetik ve sanat değerinin yükseltilmesini, yapıların bir uyum içerisinde ve bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenmesini amaçlayan ve mekânsal planlama sistematiği içerisinde uygulamaya yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları içeren rehberdir.