HAKKINDA

NOUS ŞEHİR, kent ve kentli haklarına saygılı, mekansal kaliteyi yükselten ve yerleşmeleri tehdit eden risklere karşı çözüm üreten plan kararları geliştirmeyi amaç edinmiştir.

SEVAL DEMİRCİ

ŞEHİR PLANCISI │ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYOLOG │ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

2001 yılından itibaren şehir planlama pratiğinin araştırma, tasarım, çizim, raporlama, sunum ve yönetimi gibi alanlarında yer aldım. Bu çalışmalar, Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde, farklı disiplinlerden geniş bir uzman ve akademisyen grup ile bir arada sürdürdüğümüz araştırma, analiz, planlama ve tasarım çalışmalarıdır. Disiplinler arası bir planlama anlayışının oluşturulabilmesi için şehir plancılarının farklı bilim dallarında çalışması ve bu alanlarda uygulamaya yönelik yöntemler geliştirmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu amaçla eğitimimi şehir planlama ile doğrudan ilişkili bulduğum sosyoloji dalında tamamladım. C Grubu İmar Planı Yapımı Yeterlilik belgesine sahibim.

Çalışmalarımı kurucusu olduğum NOUS ŞEHİR çatısı altında sürdürüyorum.

UZMANLIK ALANLARI

ARAŞTIRMA / ANALİZ

Yerleşmeyi tüm yönleri ile tanımlar...

PLANLAMA

Katılımcı, uzlaşmacı bir ortam oluşturur...

TASARIM

Korumacı ve geliştirici nitelikleri ile tasarlar...

ÇÖZÜMLER

Yerleşme ve yerleşmeden etkilenen tüm alanlar şehir planlama konusu olabilir. Belirli bir alanda hazırlanacak planlama çalışmasının türü, ölçeği ve içeriği ön araştırma yapılarak belirlenir. Ön araştırma sonucu elde edilen veriler doğrultusunda alanın ihtiyacı olan plan belgesi ilgili tüm uzmanların katılımı ile hazırlanır.

Planlama süreci ve yöntemi tanımlanır.

Yürürlükteki plan kararları, mevcut yasal ve yönetsel yapı araştırılır, değerlendirilir.

Mekansal ve sosyal yapı analiz edilir.

Katılımcı, bilgiye dayalı plan kararları geliştirilir.

Planın belgeleri; "analitik etüt ve araştırma raporu", "plan paftaları", "plan açıklama raporu" ve "plan notları" hazırlanır.

NEDEN NOUS?

Kentsel olguları tüm yönleri ile araştıran, analiz eden, değerlendiren ve bu bilgileri tasarım ve katılım süreçlerinde biraraya getirerek en iyi ortak kararı üreten bir planlama deneyimini sunuyoruz.

KAZANIMLAR

Doğru Yönlendirme, Doğru Zamanlama, Çözüm ve Sonuç Odaklı Plan Kararları

GİZLİLİK

Bilgiler amacı dışında kullanılamaz, izinsiz üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz.